Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #373
  Minh Triết
  Quản lý

  Để đánh giá mức lạm phát trong kinh tế, người ta thường sử dụng chỉ số giá tiêu dùng. Chính phủ hoặc các tổ chức thống kê kinh tế thường theo dõi giá của một giỏ hàng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phổ biến để đo lường sự biến động giá cả.

  Cụ thể, các chỉ số như Chỉ số Giá Tiêu Dùng (CPI) hoặc Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI) có thể được sử dụng để theo dõi sự biến động giá cả và đo lường mức độ lạm phát trong một nền kinh tế. CPI thường theo dõi giá cả tiêu dùng cho người tiêu dùng cuối cùng, trong khi PPI thường theo dõi giá cả tại mức sản xuất.

  Những dữ liệu này giúp chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình lạm phát và có thể đưa ra các biện pháp cần thiết để ổn định kinh tế.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.